Chirurgia stomatologiczna

Wykonujemy  w sposób atraumatyczny i bezbolesny w znieczuleniu miejscowym:

 

Zabiegi na tkankach twardych

 • usuwanie zębów mlecznych i  stałych w tym zębów zatrzymanych lub ósemek
 • hemisekcja korzenia zęba
 • resekcja zęba jedno- i wielo- korzeniowego

 

Zabiegi na tkankach miękkich

 • podcinanie wędzidełka wargi i języka
 • zamykanie połączeń ustno-zatokowych
 • wycinanie zmian na błonie śluzowej  ekstrakcje zębów w znieczuleniu miejscowym,

Implantologia

Implantologia to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin w stomatologii w Polsce. Implant to tytanowa śruba naśladująca korzeń zęba wkręcana w miejsce po usuniętym zębie.Zabieg może być wykonywany jednoczasowo lub  po wygojeniu się zębodołu i stanu zapalnego po ekstakcji zęba.


Zabieg poprzedzony jest zawsze konsultacją chirurgiczną , na której omawiane są -na podstawie zdjęć 2D i 3D-możliwości wykonania zabiegu,  oczekiwania pacjenta z nim związane ,ocena ogólna stanu zdrowia i stanu jamy ustnej.

Korzyści płynące z zastosowania implantu to:

 • w połączeniu z koroną protetyczną stworzenie pełnowartościowego zęba  i umożliwienie zachowanie ciągłości łuku zębowego i prawidłowego zgryzu,
 • spowolnienienie proces zanikania kości po usunięciu zębów,
 • poprawienie  estetyki twarzy poprzez utrzymanie wysokości zwarcia,zapobieganie zapadnięciu profilu twarzy po usuniętych zębach,
 • brak konieczności szlifowania sąsiednich zębów jak w przypadku mostów porcelanowych,
 • poprawienie wydolność żucia i stabilizacji protezy przy rozległych brakach zębowych.

Zakładanie implantu przebiega w znieczuleniu miejscowym trwa średnio 20 min. i kończy się zaszyciem błony śluzowej (szwy ściągane są po tygodniu). Potem następuje okres osteointegracji czyli zrośnięcia implantu z kością trwający od 3-6 miesięcy.

O powodzeniu zabiegu decyduje wzmożona dbałość o higienę, niepalenie papierosów i stosowanie się do zaleceń lekarza.

Drugi etap implantacji to ponowne nacięcie błony śluzowej nad wgojonym implantem i wkręcenie śruby gojącej na 14 dni,  celem prawidłowego ukształtowania  błony śluzowej-profil wyłaniania.

Trzeci etap to odbudowa protetyczną na implancie. Może to być korona lub proteza w zależności od ilości braków. Po wykonaniu wycisków w laboratorium dobierany jest łącznik czyli filar protetyczny, na którym mocowana jest korona porcelanowa.

Cena pojedynczego  implantu z odbudową protetyczną ustalana jest w trakcie konsultacji i wynosi ok.  4500zl-5500zł .