Chirurg stomatolog Krzysztof Kuś

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W  2001roku uzyskał specjalizację w dziedzinie chirurgii stomatologicznej .

W naszej klinice odpowiada za te "krwawe zabiegi" chirurgiczne.   Wykonuje je w znieczuleniu miejscowym atraumatycznie i bezboleśnie z należytą starannością i spokojem .W kręgu szczególnych zainteresowań  zawodowych doktora leży implantologia.

Rejestracja telefoniczna 33 814 95 95